نویسنده: admin

ولادت امام رضا علیه السلام 0

ولادت امام رضا علیه السلام

خوب این هم مربوط به زیارتی حضرت كه بسیار تأكید شده و مطالبی در این زمینه است و بنده یك وقت از مرحوم آقا هم سؤال كردم آیا این قضیه بیست و سوم، جهت...

روز زیارتی امام رضا 0

روز زیارتی امام رضا

 یك شخصی بیست و پنج سال سنش بود، زن نمی‌گرفت، خلاصه یك روز به او گفتیم چرا زن نمی‌گیری؟ گفت آقا ما كه همه‌اش هجده سال و چند ماهمان است، هنوز خیلی مانده، درست!...

روز زیازتی 0

روز زیازتی

 هفت مرتبه سنگ زدن هم بر همین اساس است. سؤال: آیا در روز عرفه و روز زیارتی امام حسین علیه السلام کسی که سعادت مشرّف شدن به آن اماکن الهی را ندارد با انجام اعمال آن...

علی بن موسی  الرِّضا  0

علی بن موسی  الرِّضا 

یكی از علل شهادت امام علی بن موسی  الرِّضا علیه السّلام، بیان حكم واقع بود مأمون حضرت رضا علیه السّلام را به دربارش آورده است تا موید و موكّد احكام باطله و مسائل مشتبهۀ او باشند نه اینكه در...