بایگانی‌ ماهانه: آوریل 2023

ماشین ظرفشویی ایرانی 0

ماشین ظرفشویی ایرانی

در سال های اخیر، برند های ایرانی مختلفی به تولید پرداخته اند که از جمله آنها می توان به اسنوا، جی پلاس و ایکس ویژن اشاره کرد. ماشین ظرفشویی های ایرانی غالبا دارای امکاناتی...

جلد یازدهم کتاب تفسیر المیزان 0

جلد یازدهم کتاب تفسیر المیزان

جلد دهم کتاب تفسیر المیزان، شامل ترجمه و بیان کامل سوره یونس و آیات 1 تا 99 سوره هود است. در جلد دهم تفسیر المیزان، علامه طباطبایی، ابتدا با بیان و تفسیر آیات 1...

جلد نهم کتاب تفسیر المیزان 0

جلد نهم کتاب تفسیر المیزان

جلد نهم کتاب تفسیر المیزان، شامل ترجمه و بیان سوره انفال و سوره توبه است. سوره انفال و توبه در مدینه نازل شده که انفال، دارای هفتاد و پنج آیه و توبه، دارای 129...

جلد هشتم کتاب تفسیر المیزان 0

جلد هشتم کتاب تفسیر المیزان

جلد هشتم کتاب تفسیر المیزان، شامل ترجمه و بیان سوره اعراف است که سوره‌ای مکی بوده و در مجموع 206 آیه دارد. در جلد هشتم تفسیر المیزان، علامه طباطبایی، ابتدا با بیان و تفسیر...

جلد هفتم کتاب تفسیر المیزان 0

جلد هفتم کتاب تفسیر المیزان

جلد هفتم کتاب تفسیر المیزان، شامل ترجمه و بیان سوره انعام است که سوره‌ای مکی بوده و در مجموع 165 آیه دارد. در جلد هفتم تفسیر المیزان، علامه طباطبایی، ابتدا با بیان و تفسیر...

جلد ششم کتاب تفسیر المیزان 0

جلد ششم کتاب تفسیر المیزان

جلد ششم کتاب تفسیر المیزان، شامل ترجمه و بیان ادامه سوره مائده یعنی آیات 55 تا 120 این سوره است. در جلد ششم تفسیر المیزان، علامه طباطبایی، ابتدا با بیان و تفسیر آیات 55...

جلد پنجم کتاب تفسیر المیزان 0

جلد پنجم کتاب تفسیر المیزان

جلد پنجم کتاب تفسیر المیزان، شامل ترجمه و بیان آیات 77 تا 135 سوره نساء و آیات 1 تا 54 سوره مائده است. در جلد پنجم تفسیر المیزان، علامه طباطبایی، ابتدا با بیان و...

جلد چهارم کتاب تفسیر المیزان 0

جلد چهارم کتاب تفسیر المیزان

جلد چهارم کتاب تفسیر المیزان، شامل ترجمه و بیان آیات 121 تا 200 سوره آل عمران و آیات 1 تا 76 سوره نساء است. در جلد چهارم تفسیر المیزان، علامه طباطبایی، ابتدا با بیان...

جلد سوم کتاب تفسیر المیزان 0

جلد سوم کتاب تفسیر المیزان

جلد سوم کتاب تفسیر المیزان، شامل ترجمه و بیان آیات 1 الی 120 سوره آل عمران است. در جلد سوم تفسیر المیزان، علامه طباطبایی، ابتدا با بیان و تفسیر آیات 1 تا 6 سوره...

جلد دوم کتاب تفسیر المیزان 0

جلد دوم کتاب تفسیر المیزان

جلد دوم کتاب تفسیر المیزان، شامل ترجمه و بیان آیات 183 تا 286 سوره بقره و در ادامه‌ی جلد قبلی نگاشته شده است. در جلد دوم تفسیر المیزان، علامه طباطبایی، ابتدا به بیان و...